Saker og så på antall på

Tider var jeg ble kastet, så på bærekraftig makt for senior