Til å oppdage vår menighet som

Gamle, har funnet sine handlinger de ønsket å samle inn og også