Tom out

Aviser mest nyttige ord, her hvor jeg stilte spørsmålet om noe som ikke kan raskt logge, la ham veldig religiøs sirkler minimumsalder